1:1 sessioner i stockholm

Sedan jag började dela yoga i klass-form och pt-form 2010, har jag märkt en ökad efterfrågan på rum där människor får utrymme att vara med sig själva helt och fullt. En safe space helt enkelt, för att utforska och vara med sina känslor, kroppar, upplevelser, nyfikenhet, sorg, kärlek…you name it. Ett rum för reflektion och kontakt […]

Läs mer 1:1 sessioner i stockholm

☆ W E L C O M E ☆

Welcome to that higher calling from withIN. Something INtuitively sent you here and I feel so excited to connect. ☆ welcome to W I T H I N s p i r a t i o n . V I S I O N ☆ we all carry a universe of magic within us. we […]

Läs mer ☆ W E L C O M E ☆